Han Neijenhuis
Van Hoornlaan 12
7207 JK ZUTPHEN
06 - 30 42 86 24

Reportage over wonen voor senioren

Gepubliceerd in Aedes-Magazine, vakblad voor de woningcorporaties.

Uitgever: 

Aedes, Den Haag